Japan Radiation Open Data – online data z japonské monitorovací sítě dávkového příkonu

29.03.2011 11:02

 

česká verze článku zde for English version of this article, please scroll down

Před nedávnem jsem našel článek, který na svém blogu napsal Marian Steinbach, týkající se dat z japonské monitorovací síti SPEEDI (“System for Prediction of Environment Emergency Dose Information”). Aktuální naměřená data si lze prohlédnout na jejich stránkách (anglicky).

Bohužel ale není možné snadno ukládat tato data, protože jsou roztříštěna do jednotlivých webových stránek. Naštěstí Marian zajistil automatický sběr těchto dat z japonského webu a na jeho blogu je možno nasbíraná data stáhnout a to buď jako data za poslední hodinu, nebo všechna od 1.3. 2011.

 

Protože obvykle nestihnu stahnout hodinová data, která tam Marian má, tak musím jednou za čas stáhnout celý archiv.

 

Pak ale mám spoustu dat, které běžný tabulkový procesor (OpenOffice.org Calc, MS Excel) prostě nenačte. Takže jsem pátral, zdali by se to nedalo nějak automaticky vyfiltrovat do souborů podle data pro jednotlivé dny.

 

Naštěstí nejsem sám, kdo to řešil a jedna dobrá duše (fungující na Živě.cz pod přezdívkou Nargon) nelenila a napsala malý prográmek, který přesně tohle zvládá bez problému. Takže stačí stáhnout výše uvedená data, rozbalit do složky programu a spustit

 

a z jednoho velkého souboru

 

station_data.csv

 

máme:

station_data.2011-02-28.csv

station_data.2011-03-01.csv

 

Prográmek můžete stáhnout zde (formát ZIP, cca 10kB, počet stažení  ) (Nargon dal svolení k jeho šíření), návod v češtině I angličtině je přibalen.

 

Marian dal také dohromady jednak tabulku jednotlivých stanic včetně zeměpisných souřadnic a dalších informací, tabulku lze stáhnout zde.

 

Takže lze bez problému použít třeba v různých mapových programech typu Quantum GIS (opensource, zdarma, česky), kde je možné ke stanicím připojit naměřená data a udělat pěknou mapku.

 

 

English version here: pro českou verzi se přesuňte na začátek stránky

 

Radiation data from the Japan Open - online data from the Japanese dose rate monitoring network

 

Recently I found an article by Marian Steinbach on his blog, about data from the Japanese monitoring network SPEED ("System for Environment Prediction of Emergency Dose Information). Actual measured data can be viewed on their website (in English).

 

Unfortunately it is not easy to store this data, because they are fragmented into individual web pages. Fortunately, Marian managed automatic collection of data from the Japanese site and on his blog you can download the collected data, either as data for the last hour, or complete data starting March 1, 2011.

 

As I am mostly unable to manage downloading all hourly data from the blog, I have to sometimes download the entire archive.

 

But then I have a lot of data, which the ordinary spreadsheet (OpenOffice.org Calc, MS Excel) simply does not load. So I searched, whether it could be something to automatically filter out files based on data for individual days.

 

Fortunately I am not alone in this deal and a regular brick (operating under the nickname “Nargon” on www.zive.cz), did not hesitate and wrote a small program that handles exactly this without any problem. So just download the above data, unpack to the program folder and run the program:

 

and instead of one large file

 

station_data.csv

 

we have:

station_data.2011-02-28.csv

station_data.2011-03-01.csv

...

 

Program can be downloaded here (ZIP, approx. 10kB, number of downloads  ) (Nargon gave permission to share it), a manual in English is included.

 

Marian also put together a second table of stations, including geographical coordinates and other information, the table can be downloaded here.

 

So the problem can not be used in various mapping programs like Quantum GIS (open source, free, multilingual), where it is possible to connect the stations with the measured data and create a nice map.

 

Jan

—————

Zpět


Diskusní téma: Japan Radiation Open Data – online data z japonské monitorovací sítě dávkového příkonu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.